Pakalpojumi:

SIA "Uni - Tots"

 

SIA "Uni - Tots" ir zinātniski tehniska pētniecības firma.

 

Sadarbības partneri - sabiedriskas organizācijas Eiropā un Krievijā par pētījumiem rīkstniecībā biolokācija - radiostēzija), ģeoloģiskās izpētes institūti un firmas ar jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām šajā jomā.

 

 - Distancētā ģeofiziskā zondēšana

 - Operatīva diagnostika tehniskām sistēmām

 - Jaunākās inovācijas un tehnoloģijas ieviešana

 - Neatkarīgā zinātniski tehniskā ekspertīze

 - Ekoloģiskais un tehnogēnais monitorings

 - Zemes spēka karkasa modelēšana

 - Jaunākās ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās kartes

 - Satelītattēlu dešifrēšanas jaunākā informācija

 - Konsultācijas būvniecībā

 

ĀDERES

 

Āderu noteikšana, diagnostika un kartēšana pēc jaunākajām metodēm rīkstniecībā.

 

 - Plānojamās celtniecības gruntsgabalā

 - Mājā, dzīvoklī un jebkurā telpā

 - Akas un dziļurbuma vietas noteikšana

 - Ūdenskrātuves - dīķa vietas noteikšana

 - Rekomendācijas par gruntsgabala vai dzīvojamās

   platības iegādes lietderību

 - Rekomendācijas - ka izvairīties no āderu

   negatīvās ietekmes uz cilvēka

 

Pielietojam senču noslēpumus rīkstniecībā un mājas būvniecībā

 

 - Virsējā gruntsūdens līmeņa pazemināšana zem

   un ap ēkām

 - Iespējama zemes tektoniskā lūzuma zonas

   novēršana zem ēkām

 - Āderu kaitīga starojuma novēršana un

   transformācija

 

Tā ir mūsdienu pasaules jaunākā inovācijas tehnoloģija, kas tiek pielietota sadarbībā ar "Latvijas Rīkstnieku - Zintnieku Brālību”

ĢEOLOĢIJA

 

Zemes augšējo slāņu pētījumi ar radiolokācijas metodi līdz 50 m dziļumam.

 

Ģeoradara pakalpojumi:

 

 - Pazemes iežu struktūras kartēšanu

 - Tukšumi un tektoniskās plaisas

 - Inženiertehniskās būves pārbaude

 - Ūdenskrātuves (dīķa) izpēte

 - Derīgo izrakteņu meklēšana

 

 Pārbaudes pakalpojumi un informācija par hidroģeoloģiskiem, ģeoloģiskiem un ģeofiziskiem zemes starojumiem.

 

Zemes starojuma intensivitātes noteikšana, pārbaude un iespējamā novēršana.

 

Pārbaudes dos iespēju izvairīties no ģeopatagēno zonu starojuma apbūves vietās.

Kontakti: Jānis Neibergs Tāl.: 29109994 e-pasts: totis@tvnet.lv